skip to Main Content

Aktiv medlem er dei som har eit treningstilbod og/eller konkurranse tilbod. *Dei som sluttar før 30 Juni kan betala 650 kr om du veit du ikkje skal vera med til hausten.

Støtte medlem er for dei av trenarane som vil vera medlem, dei som vil støtta klubben eller dei som har verv i klubben.

Familiemedlem er eit medlemskap som me har tilbod om i klubben, og gjelder for 2 vaksne + born under 18 år i same husstand

AIK brukar NIF`s klubbadmin, og det er dei som sender ut faktura på e-post.
Bruke kid nr på tilsendt faktura, og ikkje endra beløpet sjølv.

Om noko er feil på faktura, eller du ikkje har mottatt faktura;
Kontakt Anne Berith Drønen på tlf 97 61 40 67.

Aktiv medlem kr 1.400,-
Familiemedlemskap kr 3.500,-
Støttemedlem kr 450,-
Idrettskule kr 250,- pr halvår
Back To Top
×Close search
Søk